دومین کنفرانس بین المللی روان شناسی، علوم تربیتی و رفتاری


تماس با دبیرخانه

021-47624440

021-42694010

info@irebs2017.com

تهران - انتهای بزرگراه امام علی (ع)، بلوار ارتش، بلوار شهید مژدی (اوشان)، خیابان پیروز شفیعی، خیابان یاران، یاران سوم

حامیان رسانه ای بین المللی

کمیته علمی

لیست اساتید و پژوهشگران محترم حاضر در کمیته علمی و کمیته داوری کنفرانس در ادامه آمده است. لازم به ذکر است با توجه به دعوت از اساتید و پژوهشگران متعدد از دانشگاه های مختلف و عضویت روزانه تعدادی از این عزیزان در کمیته های علمی کنفرانس، این لیست به مرور تکمیل خواهد شد.

ضمنا، بدین وسیله از کلیه اساتید و پژوهشگران محترم دارای مدرک دکتری PhD و یا دانشجوی دکتری دارای سوابق علمی و پژوهشی دعوت به عمل می آید با عضویت در کمیته داوران کنفرانس در امر بررسی علمی مقالات کنفرانس مشارکت نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://irebs2017.com/post.aspx?id=628

روانشناسی بالینی

حمیدرضا دهقان (دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه مازندران)
سمیه تکلوی ورنیاب (دکتری روان شناسی عمومی، عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
Öznur Güney (Hacettepe University Department of Psychology)

روانشناسی عمومی

فرهاد تنهای رشوانلو (دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان)
حمیدرضا دهقان (دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه مازندران)
سمیه رجب پورفرخانی (دکتری روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی)
Ezgi BALCI (Nişantaşı University Department of Psychology)

روانشناسی سلامت

فرهاد تنهای رشوانلو (دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان)
سمیه رجب پورفرخانی (دکتری روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی)
سمیه تکلوی ورنیاب (دکتری روان شناسی عمومی، عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
Öznur Güney (Hacettepe University Department of Psychology)

علوم شناختی

محسن جرفی (دکتری مشاوره، مدرس دانشگاه و سرگروه روانشناسی اداره کل آموزش وپرورش خوزستان)
حمیدرضا دهقان (دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه مازندران)
فرهاد تنهای رشوانلو (دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان)
Öznur Güney (Hacettepe University Department of Psychology)

روانپزشکی و روان سنجی

غلامعلی نیکپور (دکتری روان شناسی، دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان مازندران)
علی رضا همایونی (دکتری روانشناسی تربیتی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز)
Ezgi BALCI (Nişantaşı University Department of Psychology)

مشاوره

محسن جرفی (دکتری مشاوره، مدرس دانشگاه و سرگروه روانشناسی اداره کل آموزش وپرورش خوزستان)
فرهاد تنهای رشوانلو (دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان)

سایر مباحث مرتبط با علوم روانشناسی

محسن جرفی (دکتری مشاوره، مدرس دانشگاه و سرگروه روانشناسی اداره کل آموزش وپرورش خوزستان)
سمیه رجب پورفرخانی (دکتری روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی، علوم و تحقیقات تهران)
Ezgi BALCI (Nişantaşı University Department of Psychology)

فلسفه تعلیم و تربیت

آرمین محمودی (دکتری علوم تربیتی، دانشگاه یاسوج)
سمیه کیارسی (دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، شهید چمران اهواز)
سیروس منصوری (دکتری علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی، دانشگاه شیراز)

تعليم و تربيت اسلامي

آرمین محمودی (دکتری علوم تربیتی، دانشگاه یاسوج)

برنامه ریزی درسی و آموزشی

عباس پورسلیم (دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران)
فاطمه السادات موسوی ندوشن (دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه اصفهان)
اصغر زمانی (دکتری مدیریت آموزش عالی، مدیر گروه مدیریت موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی)

آموزش و پرورش

احسان طوفاني نژاد (دکتری تكنولوژي آموزشي، دانشگاه علامه طباطبائي)
عباس پورسلیم (دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران)
اصغر زمانی (دکتری مدیریت آموزش عالی، مدیر گروه مدیریت موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی)
فاطمه السادات موسوی ندوشن (دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه اصفهان)
علیرضا قربانی (دکتری علوم اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور)

تحقیقات آموزشی

عباس پورسلیم (دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران)
اصغر زمانی (دکتری مدیریت آموزش عالی، مدیر گروه مدیریت موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی)
فاطمه السادات موسوی ندوشن (دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه اصفهان)
علیرضا قربانی (دکتری علوم اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور)

سایر مباحث مرتبط با علوم تربیتی

آرمین محمودی (دکتری علوم تربیتی، دانشگاه یاسوج)
احسان طوفاني نژاد (دکتری تكنولوژي آموزشي، دانشگاه علامه طباطبائي)
علیرضا قربانی (دکتری علوم اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور)

علوم رفتاری

آرمین محمودی (دکتری علوم تربیتی، دانشگاه یاسوج)
سمیه رجب پورفرخانی (دکتری روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی)
فرهاد تنهای رشوانلو (دکتری روان شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان)

 لیست اعضای کمیته علمی و هیئت داوران اولین دوره کنفرانس:

http://www.irebs2016.com/page.aspx?id=749

 

ورود / ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 اسفند 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 اسفند 1395
آخرین مهلت ثبت نام
10 تیر 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله
1 تیر 1396
تاریخ برگزاری
19 تیرماه 1396
حامیان رسانه ای


سامانه مدیریت همایش های انجمن هم اندیشان مبتکر