دومین کنفرانس بین المللی روان شناسی، علوم تربیتی و رفتاری


تماس با دبیرخانه

021-47624440

021-42694010

info@irebs2017.com

تهران - انتهای بزرگراه امام علی (ع)، بلوار ارتش، بلوار شهید مژدی (اوشان)، خیابان پیروز شفیعی، خیابان یاران، یاران سوم

حامیان رسانه ای بین المللیمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
علوم روانشناسی
علوم تربیتی و رفتاری

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
روانشناسی بالینیعلوم روانشناسی
روانشناسی عمومیعلوم روانشناسی
روانشناسی سلامتعلوم روانشناسی
علوم شناختیعلوم روانشناسی
روانپزشکی و روان سنجیعلوم روانشناسی
مشاورهعلوم روانشناسی
سایر مباحث مرتبط با علوم روانشناسیعلوم روانشناسی
فلسفه تعلیم و تربیتعلوم تربیتی و رفتاری
تعليم و تربيت اسلاميعلوم تربیتی و رفتاری
برنامه ریزی درسی و آموزشیعلوم تربیتی و رفتاری
آموزش و پرورشعلوم تربیتی و رفتاری
تحقیقات آموزشیعلوم تربیتی و رفتاری
سایر مباحث مرتبط با علوم تربیتیعلوم تربیتی و رفتاری
علوم رفتاریعلوم تربیتی و رفتاری


ورود / ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 اسفند 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 اسفند 1395
آخرین مهلت ثبت نام
10 تیر 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله
1 تیر 1396
تاریخ برگزاری
19 تیرماه 1396
حامیان رسانه ای


سامانه مدیریت همایش های انجمن هم اندیشان مبتکر